Cégismertető:

A céget 1997-ben családi vállalkozásként alapítottuk. 2017-ben forgalmunk elérte a 252 millió forintot, munkatársak száma 2018 januárjában 10 fő. Cégünk külföldi gyártók kizárólagos kereskedelmi képviseletét látja el. Alapvető célunk a vevő bizalmát, elégedetségét elnyerni. Minőségirányítási rendszerünket az MSZ EN ISO ISO 9001:2008 szerint alakítjuk ki, és dolgozóinktól megköveteljük ennek következetes betartását.

Ismertető

A Cég törekvése, olyan kül- és belföldi szállítóktól vásárolni, amelyek mögött biztos anyagi, fejlesztési háttér és működő minőségirányítási rendszer áll. Ezáltal kívánja elérni, hogy a forgalmazott termékek minőségével, megbízhatóságával és a szállítási határidők betartásával, ne valljon szégyent vevői előtt. A termék minőségét tehát a gyártók, a szolgáltatás minőségét pedig, cégünk szavatolja. Alapvető célunk a vevő bizalmát, elégedettségét elnyerni, és megtartani az alábbiak figyelembevételével:
Ajánlatainkat a vevők elvárásainak és szakmai igényének minél jobb megfelelésével alakítsuk ki. Partnereink megelégedettségét tanácsadással segítjük az igényeknek leginkább megfelelő termék ill. szolgáltatás kiválasztásában. Ügyfeleink megrendeléseit, kéréseit a tőlünk telhető legjobb módon teljesítjük, figyelembe vesszük igényeiket, véleményüket, meghallgatjuk javaslataikat. Dolgozóinktól megköveteljük a magas erkölcsi és etikai szinten történő munkavégzést. Dolgozóink a cég arculatát figyelmes és udvarias modorral, megfelelő megjelenéssel és ruházattal is alakítják. Környezetvédelmi törekvésünk, hogy csak olyan termékeket vásároljunk, amelyek megfelelnek a Magyarországon és az EU – ban érvényes környezetvédelmi követelményeknek. Elősegítjük a környezetvédelmi beruházások Európai Uniós követelményeknek való megfelelését.
Minőségirányítási rendszerünket az MSZ EN ISO 9001:2008 szerint alakítjuk ki, és dolgozóinktól megköveteljük ennek következetes betartását. A működés hatékonyságát folyamatosan ellenőrizzük, értékeljük, ha szükséges megtesszük a helyesbítő intézkedéseket. A minőségközpontú munka igényét minden dolgozónkra kiterjesztjük. Minden munkakör betöltésének alapvető feltétele a minőség iránti elkötelezettség. A dolgozók elkötelezik magukat, hogy munkájukat a bevezetett minőségirányítási rendszer követelményeinek megfelelve, legjobb tudásuk szerint végzik ill., tökéletesítik, ezt a Kft. a munkatársak anyagi megbecsülésével segíti elő. Alapvető fontosságúnak tartjuk dolgozóink folyamatos képzését, az eszközök és alkalmazott technológiák állandó fejlesztését. A vevői kapcsolattartás stílusa kiemelt fontosságú a cég filozófiájában. Ennek megfelelő szintre hozása, ill. szinten tartása érdekében minden munkatársnak el kell végeznie az „Ad SIDERA Vezetői Tanácsadó” cég által szervezett tréninget, ill. folyamatos önképzéssel is fejleszteniük azt. A cég vezetése és dolgozói rendszeresen részt vesznek vezetési, marketing és üzleti kommunikációs tanfolyamokon, amelynek eredményei szervesen beépülnek a cég életébe, jól működő egységet képezve. Minden dolgozónk ismeri a minőségpolitikát, és munkájuk során szem előtt tartják a dokumentációk, szabványok és előírások ismeretét, betartását és betartatását, és tudatában vannak annak, hogy a megrendelők igényeinek minél teljesebb kielégítése a piaci helyzet állandó változása mellett nélkülözhetetlen. Czinege Károly ügyvezető